KNIJPTIJD

KNIJPTIJD
 
Ver te zoeken
deze tijd
gister nog
lag zij voor het grijpen
in zoverre ik het
begreep
moest ik er in knijpen.
 
Dat deed ik ook.


KNEIFZEIT
 
Weit zu suchen
dieser Zeit
gestern noch
war sie da zu greifen
soweit ich es verstand
sollte ich darin kneifen.
 
Also tat ich auch.
 

 

Arij van der Vliet